RI:s kommission för Sport och fritid

Commission on Leisure, Recreation and Sports

RI:s kommission för Sport och fritid är vilande, men väntas komma med en ny handlingsplan 2006.