S

SVERISvenska kommittén för Rehabilitation International

Länksamlingen uppdaterad

Nu finns länkar på SVERI:s hemsida t ex samhällsorgan med rehabiliteringsanknytning, Service och information om funktionshinder samt Forskningsorgan. Till länksamlingen

SVERI:s Föreläsarpool

Letar du föreläsare inom funktionshinder- och rehabiliteringsområdet? SVERI kan ge förslag på bra föreläsare med olika specialkunskaper - brukare inom handikapprörelsen, specialister från olika samhällsorgan, forskare och yrkesverksamma rehabiliterare. Välkommen att kontakta SVERI:s kansli på info@sveri.se

Utvärdering av SVERI-modellen

SVERI har utvärderat sitt tvååriga projekt "SVERI-modellen - ett tvärsektoriellt samarbete inom rehabiliteringsområdet". Projektet drevs på medel från Allmänna Arvsfonden. Läs utvärderingen

Beställ broschyr om SVERI

En broschyr om SVERI går att beställa från kansliet. Läs mer om broschyren

Nya SVERI-evenemang

Vill du få information om nya SVERI-evenemang? Skicka e-post, gärna med namn, organisation eller arbetsplats och adressuppgifter till info@sveri.se så får du veta så snart något nytt är på gång.