Bli medlem

Medlemmar i SVERI får:

Tillträde till ett internationellt nätverk av rehabiliteringsverksamma organisationer

Möjlighet att delta i RI:s verksamhet

Tillgång till ett tvärsektoriellt nätverk inom rehabiliterings- och habiliteringsområdet i Sverige

Möjlighet att påverka SVERI:s seminarier

Rabatt på SVERI:s seminarier

Information om verksamhet inom RI

Så här går det till att bli medlem:

En organisation som vill bli medlem i SVERI ska göra en skriftlig ansökan. Denna ska sedan godkännas av SVERI:s årsmöte.

Endast samhällsorgan, ideella föreningar samt organisationer och verksamheter utan vinstintresse kan bli medlemmar i SVERI.

Årsavgifter

För brukarorganisationer eller medlemsorganisationer: För samhällsorgan, forskningsorgan m fl:
10 000 kr för < 15 000 medlemmar 10 000 kr för < 50 anställda/deltagare
20 000 kr för > 15 000 < 35 000 medlemmar 25 000 kr för > 50 < 100 anställda/deltagare
30 000 kr för > 35 000 medlemmar 40 000 kr för > 100 anställda/deltagare