Kontakt

Medlemmar i SVERI får:

Adress

SVERI - Svenska kommittén för Rehabilitation International
c/o DHR
Box 47305
100 74 STOCKHOLM

Besöksadress

Katrinebergsvägen 6, 5tr

SVERI:s kansli

Heini Möller , Nationell sekreterare

E-post

info@sveri.se

SVERI:s representater i RI:s kommissioner

RI Social Commission

Heini Möller
Försäkringskassan

ICTA

Anna Lindström
Hjälpmedelsinstitutet

RI Commission on Health and Function

Inger Wadell
Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Vårdvetarhuset

RI Commission on Work & Employment

Stig Larsson
HAREC, Malmö Universitetssjukhus, Medical Research Centre

RI Commission on Policy and Services

Sonja Calais

SVERI:s ledamöter i RI:s generalförsamling

RI Social Commission

Heini Möller
Försäkringskassan

ICTA

Anna Lindström
Hjälpmedelsinstitutet

RI Commission on Work & Employment

Stig Larsson
HAREC, Malmö Universitetssjukhus, Medical Research Centre