Långvarig smärta

Långvarig smärta kan vara en utmaning för både patienten och vården. För att hantera kronisk smärta är det viktigt att förstå dess orsak och att arbeta tillsammans med en kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal för att utveckla en behandlingsplan som fungerar för patientens unika behov. I denna artikel kommer vi att titta på vad kronisk smärta är och vilka behandlingar som kan hjälpa till att hantera den.

Vad är långvarig smärta?

Långvarig smärta definieras som smärta som varar längre än tre till sex månader och påverkar en persons livskvalitet och förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Smärtan kan ha en fysisk orsak, såsom en skada eller sjukdom, eller vara neuropatisk, vilket innebär att smärtan orsakas av skada på nerverna.

Olika typer av smärta

Det finns olika typer av smärta som kan påverka en persons hälsa och välmående. Nedan beskriver vi några av de vanligaste typerna av smärta och deras symptom.

Akut

Akut smärta är en kortvarig smärta som oftast uppkommer plötsligt på grund av en skada eller sjukdom. Den kan vara intensiv och skarp, och kan orsaka obehag och begränsningar i personens dagliga liv.

Neuropatisk

Neuropatisk smärta är en typ av smärta som orsakas av skada på nerverna. Det kan kännas som en brännande eller stickande smärta och kan vara svår att behandla. Det kan uppstå som en följd av sjukdomar som diabetes, multipel skleros eller efter en skada på nerverna.

Muskuloskeletal

Muskuloskeletal smärta kan vara mycket begränsande och påverka en persons förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Det kan vara kopplat till skador, sjukdomar eller överansträngning av muskler och leder. En vanlig orsak till muskuloskeletal smärta är artros, en kronisk sjukdom som påverkar lederna, eller fibromyalgi, en sjukdom som orsakar långvarig smärta och ömhet i musklerna.

Visceral

Visceral smärta är en annan typ av smärta som uppstår i inre organ. Det kan orsakas av inflammation, sjukdom eller trauma och kan vara mycket svår att behandla. Magont och buksmärtor är vanliga exempel på visceral smärta och det kan också förekomma i andra organ som lungor, hjärta och lever.

Central

Central smärta är en typ av smärta som uppstår på grund av sjukdom eller skada i hjärnan eller ryggmärgen. Det kan vara svårt att behandla och kan påverka en persons livskvalitet och förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Det kan uppstå som en följd av sjukdomar som stroke eller multipel skleros, och kräver ofta en multidisciplinär behandling för att hanteras på bästa sätt.

Långvarig smärta behandling

Om du lider av långvarig smärta är det viktigt att du söker professionell hjälp för att hantera och behandla din smärta.

Team av erfarna terapeuter och läkare arbetar tillsammans för att hjälpa dig att minska smärtan och förbättra din livskvalitet. En kombination av olika behandlingsmetoder används, inklusive fysioterapi, medicinsk behandling och kognitiv beteendeterapi. Du kan kontakta 1177 för personlig rådgivning.

Att leva med smärta som inte syns - 3 tips

Att leva med smärta som inte syns kan vara en utmaning eftersom det ofta inte finns några synliga tecken på sjukdom eller skada. Men det betyder inte att smärtan inte är verklig och påverkar ditt dagliga liv. Här är tre tips för att hantera smärta som inte syns.

1

Skapa en smärtplan

Det är viktigt att skapa en smärtplan som inkluderar vad du kan göra för att lindra smärtan och vad du ska göra när smärtan blir för svår att hantera. Detta kan hjälpa till att skapa en känsla av kontroll över din smärta och hjälpa dig att hantera den på ett bättre sätt.

2

Sök stöd

Det kan vara svårt att leva med smärta som inte syns och det kan vara isolerande. Sök stöd från vänner, familj eller en stödgrupp som kan förstå vad du går igenom. Detta kan hjälpa dig att känna dig mindre ensam och mer stöttad.

3

Prioritera självvård

Att leva med smärta kan vara utmanande och det kan vara lätt att glömma bort att ta hand om sig själv. Prioritera självvård genom att äta hälsosamt, träna regelbundet, få tillräckligt med sömn och göra saker som ger dig glädje. Detta kan hjälpa dig att hantera smärtan på ett bättre sätt och förbättra