RI:s kommission för Sociala frågor

Social Commission

Den sociala kommissionen förser RI och dess regioner med verktyg för att utveckla policies, services och program som ökar samhällsdeltagandet för personer med funktionshinder och deras familjer/stödnätverk.

Ordförande

Ms. Anne Hawker Wellington

New Zealand

E-post: hawkera@acc.org.nz

Kommissionen har ingen europeisk region

Projekt

Refined Concepts of Programs of Social Rehabilitation

"Refined Concepts of Programs of Social Rehabilitation" är en rapport som tar upp begreppet social rehabilitering och beskriver ett program för social rehabilitering i Japan samt trender i social rehabilitering i Japan och Korea. Beställ rapporten via Eiko Okuno i Japan e-post: okuno@human.tsukuba.ac.jp

Attityder mot personer med funktionshinder

”Public attitudes towards persons with disabilities – an international comparison”. Syftet med projektet är att undersöka om det finns några skillnader i attityder mellan ungdomar i olika länder. Ett frågeformulär ska tas fram och översättas. Därefter ska ungdomar på gymnasienivå i olika länders huvudstäder få svara på frågorna. Sonja Calais van Stokkom kommer att översätta frågeformuläret och se till att Sverige bidrar med ett material.

ICF, Policy and Legislation

”ICF, Policy and Legislation” är ett projekt under ledning av professor Sato, Japan. Sonja Calais van Stokkom har bidragit med material från Sverige.

Learning from others

Learning from others - Temporary and Partial Disability Programs in Nine Countries är en jämförande studie som USA tagit initiativet till. Från Sveriges sida finns Försäkringskassan med och kontaktperson är Heini Möller.