RI:s kommission för Policy och service

The Commission on Policy and Services

Kommissionen för Policy och service ägnar sig åt lagstiftning och policy. Ursprungligen bestod kommissionen av personer från försäkringsbranschen som ville hitta bättre sätt att administrera försäkringar, men med tiden kom det in andra personer och försäkringsfrågorna blev mindre dominerande.

Ordförande

Mark Webber

Free State, South Africa

E-post: webberm@iafrica.com

Kommissionen har ingen europeisk region

Projekt

Användning av ICF-terminologi

Kommissionen vill titta närmare på hur man utnyttjar den nya ICF-terminologin i olika länders policy och planering. En underökning pågår av hur man gör i ca 20 länder. En slutrapport kommer att sammanställas.

Jämförande studie om policies för att främja anställning

Comparing Success of Selected Employment Promotion Policies for Persons with a Disability. Rapporten finns på www.dvfr.de.