RI:s kommission för Hälsa och funktionstillstånd

Commission on Health and Function

Kommissionen för Hälsa och funktionstillstånd stödjer RI och dess medlemmar i arbetet med frågor som rör hälsa och funktionstillstånd för personer med funktionshinder.

Kommissionen är verksam inom områden som ICF, läkemedelsindustrin och rehabilitering samt tillgång till sjukvård för personer med funktionshinder.

Ordförande i kommissionen

Mr. Martin Grabois

Houston, USA

E-post: Mgrabois@bcm.tmc.edu

Kommissionen har ingen europeisk region

Projekt

Kommissionen har tagit fram riktlinjer för rehabilitering i utvecklingsländer.

En rapport om tidig identifiering av funktionshinder hos barn.

Uppbyggnad av regionala råd.