RI:s kommission för Arbete och sysselsättning

Commission on Work & Employment

Kommissionen för arbete och sysselsättning arbetar för jämlikt deltagande i arbetslivet för alla individer med funktionshinder.

Kommissionens arbete

K ommissionen driver frågor om inaktiv arbetsförmedling, ickediskriminering och att genom EU förbättra för funktionshindrade. Dessutom söker kommissionen EU-pengar och strävar efter att hålla diskussionen levande kring arbete och funktionshinder.

Projekt

Routes to employment and best practice

Routes to employment and best practice är en workshop arrangerad av Europeiska delen av arbetskommissionen tillsammans med Pillar 4 Group. Syftet var att diskutera nya sätt för personer med funktionshinder att komma in i arbetslivet med utgångspunkt från förändrade förutsättningar i samhället.

Kommissionens ordförande

Mr. Ray Fletcher

Coventry, United Kingdom

E-post: riukorg@tiscali.co.uk

Ordförande i kommissionens Europaregion

Stig Larsson

Malmö, Sverige

E-post: stig.larsson@smi.mas.lu.se