Medlemmar

Handikapporganisationer

Hjärt - och Lungsjukas Riksförbund

Box 9090

102 72 STOCKHOLM

De Handikappades Riksförbund

Box 47305

100 74 STOCKHOLM

Reumatikerförbundet

Box 12851

112 98 STOCKHOLM

Sveriges Dövas Riksförbund

Box 300

793 27 LEKSAND

Hörselskadades Riksförbund

Box 6605

113 84 STOCKHOLM

Afasiförbundet i Sverige

Kampementsgatan 14

115 38 STOCKHOLM

Fack - och yrkesorganisationer

Legitimerade Sjukgymnaster Riksförbund

Box 3196

103 63 STOCKHOLM

Samhällsorgan

Försäkringskassan

Huvudkontoret (f.d. Riksförsäkringsverket)

Att: Heini Möller

103 51 STOCKHOLM

SAMHALL AB

Att: Mari-Ann Levin-Pölde

Box 27705

115 91 STOCKHOLM