Forskningsorgan inom rehabilitering

CERTEC

CERTEC är ett forskningscentrum vid Lunds Tekniska Högskola. Forsknngen handlar om människa, teknologi, pedagogik och design i ett funktionshinderperspektiv.