Service Och information om funktionshinder

Bosse råd stöd & kunskapscentar

Bosse arbetar med rådgivning, information och utbildning till dig som har ett funktionshinder.

Handikapp & Habilitering

Handikapp & Habilitering är Stockholms läns landstings specialistfunktion på handikappfrågor.

Handikappupplysningen

Handikappupplysningen är en informationstjänst för handikappfrågor i Stockholms län.

Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering - SVCR

Stiftelsens ändamål är att främja viss verksamhet bland rörelsehindrade, synskadade, döva och hörselskadade och bidragsverksamheten riktar sig till personer med dessa funktionsnedsättningar.

Vårdguiden

Stockholms läns information om sjukdomar, öppettider och adresser till olika vårdmottagningar samt möjlighet att boka tid hos doktorn via internet.