Myndigheter Och samhällsorgan med rehab

AMS - Arbetsmarknadsstyrelsen

AMS är en myndighet med för Arbetsförmedlingens verksamhet. AMS ska bl a påskynda inträdet på arbetsmarknaden för bl a personer med funktionshinder samt motverka diskriminering.

Riksdagen

På Riksdagens webbplats finns information om beslut som Riksdagen fattar. Via Rixlex kan du hitta texten i lagar och förordningar, t ex LSS och Socialtjänstlagen.

SAMHALL

SAMHALL är ett statligt aktiebolag som ska skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionshinder.