SVERI:s medlemmars Världsorganisationer

Internationella handikapporganisationer

World Federation of the Deaf

Världsorganisation för döva

IFHOH – International Federation of Hard of Hearing People

Världsorganisation för hörselskadade

Association Internationale Aphasie

Världsorganisation för afasi

Internationella fack- och yrkesorganisationer

The World Federation of Occupational Therapists (WFOT)

Världsorganisation för arbetsterapeuter

World Confederation for Physical Therapy

Världsorganisation för Sjukgymnaster