SVERI:s representatner i RI:s kommissioner och GA

SVERI:s representater i RI:s kommissioner
SVERI:s ledamöter i RI:s generalförsamling


SVERI:s representater i RI:s kommissioner

 

RI Social Commission
Heini Möller
Försäkringskassan
E-post heini.moller@forsakringskassan.se

 

Heini Möller
Heini Möller

 

RI International Commission on Technology and Accessibility (ICTA)
Anna Lindström
Hjälpmedelsinstitutet
E-post anna.lindstrom@hi.se

 

Anna Lindström
Anna Lindström

Jan-Ingvar Lindström
E-post jan.i.lindstrom@telia.com

Jan-Ingvar Lindström

 

RI Commission on Health and Function
Inger Wadell
Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, Vårdvetarhuset
E-post inger.wadell@physiother.umu.se

 

Inger Wadell
Inger Wadell

 

RI Commission on Work & Employment
Stig Larsson
HAREC, Malmö Universitetssjukhus, Medical Research Centre
E-post stig.larsson@med.lu.se

 

Stig Larsson
Stig Larsson

Mari-Ann Levin Pölde
Samhall AB
E-post mari-ann.levin-polde@samhall.se
Mari-Ann Levin Pölde
Mari-Ann Levin Pölde

 

RI Commission on Policy and Services
Sonja Calais van Stokkom
E-post sonja.van.stokkom@telia.com

 

Sonja Calais van Stokkom
Sonja Calais van Stokkom

RI Education Commission
Vakant

 

 
RI Commission on Leisure, Recreation and Sports
Vakant
 
   

 

SVERI:s ledamöter i RI:s generalförsamling

Stig Larsson
HAREC, Malmö Universitetssjukhus, Medical Research Centre
E-post stig.larsson@med.lu.se

Anna Lindström
Hjälpmedelsinstitutet
E-post anna.lindstrom@hi.se

Heini Möller
Riksförsäkringsverket
E-post heini.moller@forsakringskassan.se

Tillbaka Linje

info@sveri.se