RI – Rehabilitation International

Vad är RI
RI arbetar för
RI:s kommissioner
Mer om RI

SVERI:s ledamöter i RI:s Generalförsamling
SVERI:s representanter i RI:s kommissioner

RI:s webbplats


Vad är RI?
RI står för Rehabilitation International, men kan också uttolkas Rights and Inclusion vilket betyder rättigheter och delaktighet. RI är en sammanslutning av nationella och internationella organisationer inom handikapp- och rehabiliteringsområdet. Organisationen utgör ett öppet forum för erfarenheter och information om forskning och utveckling inom området.

RI arbetar för:

  • förbättrad livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar och deras familjer
  • riktlinjer och lagstiftning som erkänner rättigheter för personer med funktionshinder
  • attitydförändringar i samhället som syftar till att stödja personer med funktionsnedsättningar i att delta på lika vilkor som andra medborgare.

Världsorganisation RI är grundades 1922. Den har välkänd internationell status och är rådgivande till flera FN-organ samt EU-kommissionen.

Idag består RI av 500 medlemar i 85 länder. Bland RI:s medlemmar finns både handikapporganisationer och andra enskilda organisationer som arbetar med rehabilitering, konsumentgrupper, självhjälpsgrupper samt samhällsorgan.

RI ger ut tidskriften International Rehabilitation Review och nyhetsbladet One in Ten, som produceras för UNICEF:s räkning, går ut till mer än 150 länder.

RI:s kommissioner
Arbetet inom RI är uppdelat i sju kommissioner. Varje medlemsland utser sina deltagare i kommissionerna. Vissa kommissioner har också regionala avdelningar. Följande kommissioner finns inom RI:

 

 

upp

Tillbaka
linje

info@sveri.se