Medlemmar

Handikapporganisationer
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Box 9090
102 72 STOCKHOLM

De Handikappades Riksförbund
Box 47305
100 74 STOCKHOLM

Reumatikerförbundet
Box 12851
112 98 STOCKHOLM

Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade
Box 2031
169 02 SOLNA

Sveriges Dövas Riksförbund
Box 300
793 27 LEKSAND

Hörselskadades Riksförbund
Box 6605
113 84 STOCKHOLM

Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Box 3284
103 65 STOCKHOLM

Afasiförbundet i Sverige
Kampementsgatan 14
115 38 STOCKHOLM


Fack- och yrkesorganisationer

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Box 760
131 24 NACKA

Legitimerade Sjukgymnaster Riksförbund
Box 3196
103 63 STOCKHOLM


Samhällsorgan

Hjälpmedelsinstitutet
Box 510
162 15 VÄLLINGBY

Försäkringskassan
Huvudkontoret (f.d.
Riksförsäkringsverket)
Att: Heini Möller
103 51 STOCKHOLM

SAMHALL AB
Att: Mari-Ann Levin-Pölde
Box 27705
115 91 STOCKHOLM


Forskningsorganisationer

HAREC
Att: Prof Stig Larsson
Malmö Universitetssjukhus
Medical Research Centre
205 02 MALMÖ


Tillbaka

info@sveri.se