Informationsmaterial

På denna sida kommer informationsmaterial som handlar om SVERI att finnas.

Utvärdering av SVERI-modellen
Utvärdering av projektet "SVERI-modellen - ett tvärsektoriellt samarbete inom rehabiliteringsområdet".

Broschyr om SVERI

SVERI:s informationsbroschyr
Broschyren innehåller grundläggande information om vad SVERI och SVERI-modellen är, SVERI:s verksamhet, medlemsförmåner, och information om Rehabilitation International.

Broschyren går att beställa kostnadsfritt från kansliet.

Se pdf av broschyren.

 


 

Tillbaka Linje

info@sveri.se