Länkar:On-line tidningar och nyhetsbrev

Disabilityworld
Disability World är en webbtidning som vill öka utbytet av information och forskning om den internationella Independent living rörelsen för perosner med funktionshinder.

Handikappforskning pågår
Aktuellt om forskning på handikappområdet.

Svensk rehabilitering
Sammandrag av artiklar ur tidningen.

The International federation for Spina Bifida and Hydrocephalus (IF)

 

 

Tillbaka Linje

info@sveri.se