Länkar: Service och information om funktionshinder

Bosse råd stöd & kunskapscentar
Bosse arbetar med rådgivning, information och utbildning till dig som har ett funktionshinder.

Entré Stockholm
En tillgänglighetsguide över allmänna lokaler och flerbostadshus i Stockholm.

Handikapp & Habilitering
Handikapp & Habilitering är Stockholms läns landstings specialistfunktion på handikappfrågor.

Handikappupplysningen
Handikappupplysningen är en informationstjänst för handikappfrågor i Stockholms län.

Handikappförbundenssamarbetsorgan HSO
Handikappförbundens samarbetsorgan är en paraplyorganisation som består av en rad handikappförbund. Uppdraget är att vara handikapprörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter.

Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering - SVCR
Stiftelsens ändamål är att främja viss verksamhet bland rörelsehindrade, synskadade, döva och hörselskadade och bidragsverksamheten riktar sig till personer med dessa funktionsnedsättningar.

Svensk vuxenhabilitering
Svensk vuxenhabilitering informerar om Vuxenhabilitering eller Råd och stöd i Sverige.

Sveriges kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting är en ny intresseorganisationen för kommuner, landsting och regioner i Sverige.

Vårdguiden
Stockholms läns information om sjukdomar, öppettider och adresser till olika vårdmottagningar samt möjlighet att boka tid hos doktorn via internet.

Tillbaka Linje

info@sveri.se