Länkar: SVERI:s medlemmars världsorganisationer

Internationella handikapporganisationer

ARI - Arthritis & Rheumatism International
- Reumatikerförbundens världsorganisation


World Federation of the Deaf
- Världsorganisation för döva

IFHOH – International Federation of Hard of Hearing People
- Världsorganisation för hörselskadade

Association Internationale Aphasie
- Världsorganisation för afasi


Internationella fack- och yrkesorganisationer

The World Federation of Occupational Therapists (WFOT)
- Världsorganisation för arbetsterapeuter

World Confederation for Physical Therapy
- Världsorganisation för Sjukgymnaster

 

Tillbaka Linje

info@sveri.se