Kontakt

Adress
SVERI - Svenska kommittén för Rehabilitation International
c/o DHR
Box 47305

100 74 STOCKHOLM

Besöksadress
Katrinebergsvägen 6, 5tr

e-post
info@sveri.se

SVERI:s kansli

SVERI:s styrelse

 

 

 

 

 

 

Linje

info@sveri.se