Dokumentation

SVERI:s seminarier

2005-09-22 Utbildning, arbete, aktivt liv - Det hänger på hjälpmedel

2005-03-30 Arbete? För dig som passar in...

2005-01-20 Från vanmakt till livskraft

2004-11-15 Rättigheter och delaktighet i andra länder - eller vad gör RI?

2004-05-25 Med gasen i botten, mot fel mål?

2004-04-02 ICF i praktiken

2003-11-24 Rehabilitering - till varje pris?


RI

2005 RI:s Assembly och konferens i Bahrain

2004 RI:s Världskongress och Assembly


RI Secretariat Headlines

Vol. 3 – December 2005 (pdf-fil)


FN

FN:s handikappkonvention

FN:s rapportör i handikappfrågor

Tillbaka Linje

info@sveri.se