FN:s särskilda rapportör i handikappfrågor

FN:s särskilda rapportör i handikappfrågor är Sheika Hissa Al-Thani. Hennes uppgift är bl a att arbete med FN:s Standardregler och den nya konvention som håller på att arbetas fram i FN för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning mänskliga rättigheter.

Pdf-ikon Strategisk plan för FN:s särskilda rapportör i handikappfrågor.

www.srdisability.org Rapportörens webbplats är under uppbyggnad.

 

 

 

 

Tillbaka Linje

info@sveri.se