Dokumentation: Utbildning, arbete, aktivt liv - det hänger på hjälpmedel

Den 22 september på Scandic Star Hotel, Sollentuna
publik
pdf-ikon
Hela dokumentationen som pdf
word-ikon Hela dokumentationen som wordfil

Text: Susanne Berg

Sammanfattning

Inledning av arrangörerna

Rätt till hjälpmedel utifrån den enskildes behov
Roland Håkansson, förbundssekreterare, De Handikappades Riksförbund

Problembeskrivningar och förslag inom hjälpmedelsområdet. LSS- och hjälpmedelsutredningens resultat.
Margita Lundman, Programchef vid Hjälpmedelsinstitutet och huvudsekreterare i LSS- och hjälpmedelsutredningen

Handikappersättning – för vad och till vem? En diskussion om konsekvenser av en otydlig rättighetslagstiftning
Christina Janzon, Försäkringskassan

Från patient till kund
Adolf Ratzka, fil doktor, verksamhetsledare för Independent Living Institute

Ge oss bara redskapen – om människonära design och hjälpmedelsforskning
Bodil Jönsson, professor i rehabiliteringsteknik, Certec

Gemensam hjälpmedelsnämnd – en förutsättning för samverkan
Kristina Karlsson, (C) ordförande i hjälpmedelsnämnden i Landstinget i Halland
och Anna Kinch Hjälpmedelschef

När det som hjälper inte ses som hjälpmedel
Khai Chau, RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa talar om sitt behov av hjälpmedel för psykiska funktionshinder

Ett kreativt yrkesliv
Kate Hellqvist, verksam konstnär, drabbad av MS mitt i livet

Håller möjligheten på att få arbetshjälpmedel på att förändras?
Björne Karlsson, rehabkonsulent, Synskadades Riksförbund

Paneldiskussion: Hur skulle vi önska att hjälpmedelsverksamheten fungerade?
T ex hur skulle en bra samverkan se ut? Hur skulle det gå till att utgå ifrån individens behov istället för från administrativa system? Medverkande: Sveriges Kommuner och Landsting, Landstinget i Halland, De Handikappades Riksförbund och AMS.

Program
Inbjudan
Seminariefakta
Pdf
Program och Inbjudan som pdf
Program och Inbjudan som worddokument

Tillbaka Linje

info@sveri.se