Dokumentation Arbete? För dig som passar in...

Den 30 mars 2005, Nordic Sea Hotel, Stockholm

wordikon Dokumentationen som wordfil
Dokumentationen som pdf

Sammanfattning
Karin Gustafson, projektledare SVERI

Arrangörerna
Jan-Ingvar Lindström ordförande i SVERI, Mari-Ann Levin-Pölde utvecklingschef personal på Samhall samt Stig Larsson, Harec

Funktionshinder och arbetsmarknad – en lägesbeskrivning
Stig Larsson, professor, föreståndare för HAREC, Centrum för handikapp och rehabiliteringsforskning

Hur fungerar diskriminering av personer med funktionshinder
i arbetslivet?

Dimitris Michailakis, docent i sociologi Högskolan i Gävle

Arbete för personer med utvecklingsstörning?!
Conny Bergqvist, ombudsman Riksförbundet för FUB

Kan psykiskt sjuka arbeta?
Annika Bostedt, rehabiliteringschef och projektledare för Samrehab i Sundsvall. Siv Marell, Equalhandledare, coach på Minervagruppen med egen erfarenhet av psykisk ohälsa

Arbete en del av livskvaliteten
Elisabeth Byström, projektledare för Coachingprojektet i Sollefteå. Projektet ägs av Svenska Handikappidrottsförbundet

Sociala arbetskooperativ – en plats för alla
Niclas Stenlund, handledare och affärsutvecklare samt Niklas Moberg deltagare i Service och Samverkan i Roslagen

Att ta sitt eget ansvar
Therese Rudolfsson, kurator och aktiv i DHR:s arbetsgrupp för arbetsmarknadsfrågor

Tillgänglighet hela vägen
Ann Persson, projektledare för tillgänglighetsprojekt AssistCenter, Hultsfred

Fler funktionshindrade i jobb – men hur?
Introduktion av panelen: Eric Jannerfeldt – Svenskt Näringsliv,
Håkan Wifvesson – Samhall, Christina Järnstedt – LO,
Siwert Gårdestig – Försäkringskassan och Marianne Lindman – AMS

Paneldebatt: Fler funktionshindrade i jobb – men hur?
Svenskt Näringsliv, Samhall, LO, Försäkringskassan och AMS

Avslutning
Karin Westlund, förbundsordförande, DHR, De Handikappades Riksförbund

Inbjudan till seminariet
Program
Seminariefakta
Hela inbjudan som pdf

Tillbaka Linje

info@sveri.se