Dokumentation: Från vanmakt till livskraft

Den 20 januari 2005, Lustikulla Krog & Konferens

pdf-ikon Hela dokumentationen som PDF-fil
word-ikon Hela dokumentationen som word-fil

Sammanfattning
Karin Gustafson, projektledare SVERI

Introduktion
Agnetha Mbuyamba, förbundsordförande i RBU

Agnetha Mbuyamba och Jan-Ingvar Lindström

Dagsläget för habiliteringen

Habilitering i fokus – möjligheter och problem
Barbro Lagander, ordförande i Föreningen Sveriges Habiliteringschefer
Ingegerd Åhsgren, ordförande i Tvärsektionen för Barn- och Ungdomshabiliteringarna

Och vad gör Socialstyrelsen?
Birgitta Larsson, utredare på Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsenheten

Habilitering ur ett föräldraperspektiv
Peter Wide, förälder, RBU

Projekt som provar nya lösningar

HUR - att bemöta och samverka runt barn och familjer med funktionshinder
Eva Sundsten, sjukgymnast och f.d. förvaltningschef
Ingela Andersson, förälder

Perspektivmöten – en fortbildningsmodell för bättre möten
Ann-Marie Stenhammar, frilansande utredare och skribent

Och vi då? Barn med omfattande flerfunktionshinder
Lotte Blumenthal och Carina Lindqvist, företrädare för Arbetsgruppen
för fl erfunktionshinder inom Riks-FUB.

Transition – om övergång från tonår till vuxenliv
Charlotte Holmberg, ordförande i utvecklingssektionen på RBU.

Moderatorns avslutande ord
Hans Wermeling, Utvecklingschef, Handikapp & Habilitering, FoUU-enheten, Stockholm.

Inbjudan till seminariet
Inbjudan
Program
Seminariefakta
Hela inbjudan som pdf

Tillbaka Linje

info@sveri.se