Bli medlem

Medlemmar i SVERI får:

  • tillträde till ett internationellt nätverk av rehabiliteringsverksamma organisationer
  • möjlighet att delta i RI:s verksamhet
  • tillgång till ett tvärsektoriellt nätverk inom rehabiliterings- och habiliteringsområdet i Sverige
  • möjlighet att påverka SVERI:s seminarier
  • rabatt på SVERI:s seminarier
  • information om verksamhet inom RI

Så här går det till att bli medlem
En organisation som vill bli medlem i SVERI ska göra en skriftlig ansökan. Denna ska sedan godkännas av SVERI:s årsmöte.

Endast samhällsorgan, ideella föreningar samt organisationer och verksamheter utan vinstintresse kan bli medlemmar i SVERI.

Årsavgifter
För brukarorganisationer eller medlemsorganisationer:

10 000 kr för < 15 000 medlemmar
20 000 kr för > 15 000 < 35 000 medlemmar
30 000 kr för > 35 000 medlemmar

För samhällsorgan, forskningsorgan m fl:

10 000 kr för < 50 anställda/deltagare
25 000 kr för > 50 < 100 anställda/deltagare
40 000 kr för > 100 anställda/deltagare

Tillbaka Linje

info@sveri.se